บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย Power Bank (แบตสำรอง) พร้อมทำโลโก้บนสินค้าหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และคุณภาพโลโก้ของลูกค้าเป็นหลัก เราเป็น โรงงานผลิตชั้นนำในประเทศไทย ที่มีขั้นตอนและกระบวนการผลิต Power Bank (แบตสำรอง) สกรีนโลโก้ หรือยิงเลเซอร์โลโก้ แบบเบ็ดเสร็จภายในที่เดียว ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นจึงทำให้ ลูกค้าได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพ (QC) สินค้าก่อนส่งอย่างละเอียด และบริการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมายที่ ที่จะคอยช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และตรงใจลูกค้า
Premium Perfect Co.,Ltd.

นอกจากนี้ บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด มุ่งมั่นทำธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าด้วยการรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในเกือบทุกส่วนของบริษัทเช่น การผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้เทคโนโลยี ในการการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา
Premium Perfect Co.,Ltd.

2PP_Drone-7
3PP_Drone-12

วิสัยทัศน์
บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด จะผลิตสินค้าพรีเมี่ยม โปรดักท์ต่างๆ ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และคำนึงถึงความพอใจด้านราคาและประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภคเป็นหลักภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว
Premium Perfect Co.,Ltd.

ธุรกิจสีเขียว
เราสนับสนุนการรีไซเคิล นำวัสดุเหลือใช้ และวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า  เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับลูกค้า
Premium Perfect Co.,Ltd.

4PP-117

ขยะอันตราย
เรามีวิธีการจัดเก็บ และกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
Premium Perfect Co.,Ltd.

การบำบัดน้ำเสีย
เรามีการบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐาน ก่อนปล่อยสายน้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ
วางแผนจัดระบบโดยบริษัทฯ เอกชนภายนอกเข้ามาดูแล
Premium Perfect Co.,Ltd.

การบำบัดน้ำเสีย
เรามีการทดสอบวัดค่าน้ำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
Premium Perfect Co.,Ltd.

ประสบการณ์ถ่ายทอดและสะสมมามากกว่า 10 ปี ทำให้เรามีความชำนาญในการผลิต Power Bank (แบตสำรอง) ที่มีคุณภาพสูง ณ ปัจจุบัน เรายังใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่คัดสรรส่วนประกอบ จากแหล่งที่ดีที่สุด ใช้กรรมวิธีการผลิตทำโลโก้ ที่ให้ผลงานออกมาคมชัดที่สุด การตรวจสอบคุณภาพที่มาตรฐาน จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า องค์กรชั้นนำต่างๆ เป็นอย่างมาก จนเป็นกำลังใจที่ดี มาให้เราโดยตลอด และทางบริษัทฯ จะไม่หยุดคิดค้นพัฒนา สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าภายในอนาคต
Premium Perfect Co.,Ltd.

5Resize_PP-15
6Resize_PP-10

บริษัทฯ มีความใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตทั้งตัวสินค้าและวัสดุประกอบ เพื่อ Set Power Bank พรีเมี่ยม ที่มีคุณภาพดีที่สุด
Premium Perfect Co.,Ltd.

การสกรีนโลโก้แบบ ซิลค์สกรีน (Manual Screen)
Premium Perfect Co.,Ltd.

7Resize_PP-3
9PP-92

การแพ็คสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนสุดท้าย
Premium Perfect Co.,Ltd.

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดทางเรามีบริการจัดส่ง โดยบริษัทฯเอกชนชั้นนำ
Premium Perfect Co.,Ltd.

10PP-114

บริหารงานโดย บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด
Premium Perfect Co.,Ltd.