วิธีการเลือกซื้อ Power bank อย่างชาญฉลาด

วิธีการเลือกซื้อ Power bank อย่างชาญฉลาด           มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมมาตั้งแต่ยุคโบราณ และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โลกของการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์สื่อสารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพวงของการพัฒนาเทคโนโลยี...

ความสำคัญของ Power Bank ที่คุณมองข้ามไป

ความสำคัญของ Power Bank ที่คุณมองข้ามไป พลังงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เพราะสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด ล้วนแล้วแต่มีความต้องการใช้พลังงานแทบทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า...

วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย

วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย           อันตายจากกาใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น อาจจะมีอันตรายรุณแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถืออย่าง Power...