Uploaded Toสารพัดสายชาร์จของ power bank เลือกใช้แบบไหนถึงจะปลอดภัย

สารพัดสายชาร์จของ power bank เลือกใช้แบบไหนถึงจะปลอดภัย

แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องเล่น MP3 หรือนาฬิกาสมาร์ทโฟนต่าง...

วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย

วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย           อันตายจากกาใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น อาจจะมีอันตรายรุณแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถืออย่าง Power...